• Vakıf ve Medeniyet

  Prof. Dr. Tahsin Özcan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tarih boyunca dünyamız farklı kültürlere ve medeniyetlere evsahipliği yapmıştır. Her medeniyet, benimsediği dünya görüşünün şekillendirdiği kendine has değerleriyle ve kurumlarıyla diğerlerinden farklılaşır. İnsanlık tarihi bizlere bu alanda sayısız örnekler sunar. Bu açıdan bakıldığında İslâm medeniyetinin hayırseverlik anlayışıyla diğer medeniyetlerin önüne geçtiğini söyleyebiliriz....

 • İyilik İnsanlık Sanatıdır

  Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Darda kalan birini gördüğümüz zaman huzurumuz kaçar. Üstü başı perişan, soğuktan titreyen bir yaşlının yahut çocuklarına yedirecek bir şeyi olmayan annenin durumu, fıtratı bozulmamış hangi yüreği sızlatmaz. Kanadı kırık bir kuşun çaresizliği hangi kalbi titretmez. Pratiğe gelelim: Sırf canlarını kurtarabilmek için...

 • İyilik İçin Yaşamak

  Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Medeniyetleri inşa eden, kendilerini tanımlamalarına imkân veren belli başlı kavramlar vardır. Bir din ve medeniyet olarak İslam’ı anlamak, anlatmak ve yaşamak istediğimizde karşımıza çıkan temel kavramlardan birisi de “iyilik”tir. Son dinin iyiye ve iyiliğe dair ne kadar...

 • İyilik Egemen Oluncaya Kadar

  Yeryüzünde insanoğlunun tarihi kadar eskidir iyi ile kötünün mücadelesi. Çünkü varoluş ve yaradılışın hikmeti iyilerle kötüleri, verecekleri imtihan sonrası ortaya çıkarmaktır. Yüce Yaradan, yeryüzünde insanı saptıran şeytan ve nefsin kışkırtmasıyla ilk kanın dökülmesi ve sonrası devam eden kötülüklerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, gönderdiği Peygamberler ve kitaplarla insanoğluna öğretti. Ogün bugündür...

 • İyiliğin Gücü

  Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu M.Ü. İlahiyat Fakültesi İnsan iyilikle ölçülür ve iyilik, varoluşun en önemli güç ve erdemlerindendir. İyilik, bütün değerleri savunan, koruyan ve destekleyen her şeydir. Değerler, insanı anlama çabasının en kadim ve en temel alanlarından biridir. Değerleri ve insanın değerlerle irtibatını anlamak ve aydınlatmak ve buradan yola...

 • İslam’da İyilik Tasavvuru

  Haydar BEKİROĞLU (DİB Daire Başkanı) Varlığı anlamlı kılan değerler sisteminin nadide halkalarından biri olan iyilik, insanın benliğini süsleyen, ruhunu arındıran ve davranışlarını güzelleştiren niteliğiyle önce onu yaratılmışların en seçkini hâline getirir, sonra da toplumların insan onurunu merkeze alan erdemli bir hayat inşa edebilmelerini sağlar. Bu anlamda iyilik, zihin, inanç, duygu...

 • Her İyilik Sadakadır

  Hale ŞAHİN Diyanet İşleri Uzmanı Adî b. Hâtim’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun! Bunu bulamayan ise en azından güzel sözle kendini korusun!” (Buhari, Edeb, 34.) Zorlu hicret yolculuğunun ardından Medine’deydi artık Allah Rasulü. Ranuna Vadisi’nde toplanan Müslümanlar, heyecanla bekledikleri...

 • Alnına İyilik Yazgısı Yazılan Çeşmeler

  “Suvardı Âlemi Dest-i Muhammedle Cevâdullah…” Doç. Dr. Süleyman BERK Fotoğraflar: Mustafa Yılmaz “Su hayattır” vecîzesi yanında, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “En faziletli sadaka, su vermektir” tavsiyesine uyan müminler, insanların kullanımına suyu ulaştırma hususunda büyük gayret göstermişlerdir. Sahâbîden, Sa’d b. Ubâde (r.a.) cömertliği ile maruf idi. Bu yönüyle Hz. Peygamber (sav)’in övgüsüne...