No comments yet

Vakfımız İnsanların Umudu Haline Geldi

Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için faaliyetlerine 40 yıl önce, dört güzel insanın gayretleriyle kısıtlı imkânlar ve zor şartlarda başladı.

Din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi gayesiyle çıkılan bu kutlu yol, alicenap milletimizin güçlü desteği, Vakfımızın görevli ve gönüllülerinin gayretli çalışmalarıyla büyüyerek yedi kıtaya ulaştı.

Yıllar önce toprağa atılan tohum meyvesini verdi ve bugün dünya çapında etkili çalışmalar yapan büyük bir iyilik hareketine dönüştü.

Hem Ülkemiz hem de Vakfımız tüm Müslümanların umudu haline geldi. Bu sorumluluk bilinciyle Vakfımız dünyanın tüm coğrafyalarına milletimizin emanetlerini ulaştırdı.

Faaliyetlerinde eğitimi önceleyen Vakfımız, köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman iyi bir insan ve iyi bir Müslüman neslin yetişmesi için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Vakfımız bu bağlamda dünyanın dört bir tarafındaki gençlere yardım elini uzattı. Kuran kurslarından, hafızlık eğitimine, imam hatip lisesinden üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar eğitim kademelerinde gençlerimize sağlıklı bir din eğitimi vermek için çalışıyor. Ayrıca burs ve eğitim yardımlarıyla da öğrencileri destekliyor. Yurt dışında 10 ülkede 16 imam hatip lisesi ve ilahiyat fakülteleriyle hizmet veren Vakfımız, önümüzdeki yıllarda Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerde yeni okulların açılması için çalışma başlattı.

Vakfımız bununla beraber eğitim kurumlarıyla eşdeğer öneme sahip gördüğü öğrenci yurtlarının da sayısını ve kapasitesini artırıyor. Yurtların olmadığı yerlerde ise şubelerimiz aracılığıyla Öğrenci Konuk Evleri açıyor.

Bunun yanı sıra Vakfımız doğal afetler olduğunda dil din ırk ve ülke ayrımı yapmadan yardıma muhtaç insanların çağrısına koştu. Ramazan faaliyetleri, vekâletle Kurban programıyla milletimizin emanetlerini, gönülden kopan hediyelerini dünyanın dört bir tarafına gönüllülerimizin ve görevlilerimizin gayretleriyle ulaştırdı. Milletimizin selamını götürdü, kardeşlerimizin selamını getirdi.

Buralarda sadece hayri çalışmalar yardımlar yapılmadı. Ezan sesini bütün insanların işitmesi için, ümmetin her bir ferdi ile kalplerimizi ve gönüllerimizi buluşturacağımız birlik mekânlarımız olan camiler inşa etti.

Tüm bu güzellikler yaşanırken bu anlamlı iyilik hareketi büyüdü. Ülkemizde 996 şubeye dünyada ise 102 ülkede faaliyet yürüten bir sivil toplum hareketi haline geldi.

Vakfımız faaliyetlerini daha nitelikli yürütülebilmesi için ülkemizde ve dünyada değişen ve gelişen şartlara göre yeniden yapılandı. Bu çerçevede hesap verebilirliği ön plana aldı. Vakfımızın bütçesi her yıl kamuoyuyla paylaşılıyor. Emanet bilinci ile yönetilen Türkiye Diyanet Vakfı, kaynaklarını stratejik plan ve bütçe esaslı çalışmalarla iyiliğe ve hayri faaliyetlere aktarmaya devam ediyor.

Vakfımızın şubeler hariç, Genel Merkez 2014 yılı gerçekleşen bütçesi 244 milyon 696 bin TL, 2015 yılı Genel Merkez bütçesi ise 415 milyon 686 bin TL olarak planlandı. 2015 yılından itibaren son 5 yılın bütçe gerçekleşmelerini Vakfımızın kurumsal web sayfasından kamuoyu ile de paylaşıyoruz.

Dünyada mağdur ve mazlum kim varsa yardımına koşma gayreti içindeyiz. Dini, dili, milleti ne olursa olsun, savaş, kriz ve doğal afet gibi olağanüstü hallerde mağdurların yaralarını sararken, kalıcı projelerle sürdürülebilir bir çalışma hedefliyoruz. Ülkemizde ve faaliyet gösterdiği bölgelerdeki kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, sürdürülebilir bir iyilik hareketini gerçekleştiriyoruz.

İslâm’ın asli hüviyetiyle anlaşılması, dünya Müslümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için Diyanet İşleri Başkanlığımız ile işbirliği içeresinde hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Tüm bunlar yaşanırken Vakfımız, dünyanın iyiliği ve iyiliğe olan duyarlılığını artırmak için kuruluşunun 40. Yılında “Uluslararası İyilik Ödülleri” verecek. Bu Uluslararası İyilik Ödülleri her yıl verilmeye devam edecek.

Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen sese gönülden cevap vererek, yeryüzünde iyiliğin egemen olması yolunda 40 yıldan beri Vakfımıza destek veren kurum, kuruluş, gönüllü ve hayırseverlerimize teşekkür eder yapılan tüm iyiliklerin Allah katında kabul ve makbul olmasını niyaz ederiz.

TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu

Comments are closed.